Miljøvask

Fremtidens vinduespolering - med rentvandssystem

Den moderne metode med rentvands teknologi overflødiggør brugen af sæbe og kemikalier.
Vandet renses simpelthen for kalk og urenheder inden brug - og vinduerne efterlades helt
rene.  Der er ingen grund til at tørre efter - vinduerne tørrer fuldstændig rent op
uden at efterlade striber, løbere eller pletter.

Vandet er så rent og blødt, at så snart det kommer i berøring med snavs fra vinduet, angriber og "fortærer" vandet al snavs imens vandet føres nedad glasset.

Systemet muliggør vinduesvask i op til 3. sals højde uden brug af lifte. Dine udgifter bliver
hermed minimeret, da vi klarer mange opgaver på nedsat tid.

Perfekt til f.eks.

 • Store kontorbygninger i 2-3 etager
 • Glastage
 • Ovenlysvinduer
 • Alt højt placeret eller svært tilgængeligt glas


Værd at vide

Der kræves 2-3 behandlinger for at opnå et perfekt resultat. Dette er fordi sæbe- og kemi- rester (som stammer fra tidligere traditionel vinduespudsning) fjernes fra vinduerne i løbet
af 1-behandlinger. Det synlige resultat efter én behandling varierer. Du kan regne med et
godt resultat fra 2. behandling. Fra 3. behandling kommer metodens fordele rigtig til sin ret;
her ses det det endelige, perfekte resultat.

rentvandssystem i brug


waterfedPoleSys01

 

Systemet er fordelagtig at bruge mange steder. Men der findes nogle vinduestyper, hvor vi anbefaler traditionel vinduespudsning. Kontakt os og få hurtigt en vurdering af mulighederne for jeres vinduer og glaspartier mv.

 

Hos Sammenslutningen af Polermestre har vi optimeret metoden og udviklet en opgraderet miljøvask med en række unikke fordele:

 • Ingen sæbe eller miljøbelastende kemikalier

 • RENERE og resultat som holder LÆNGERE

 • Vinduesrammer bliver meget renere end ved traditionel metode
 • Modvirker og forebygger alger, kalkaflejringer mv.
 • Ingen risiko for faldulykker i forbindelse med stigearbejde
 • Samme pris som traditionel vinduespudsning -
  ofte er der ligefrem penge at spare!